FOTOGRAFIE.

HEBBEN JULLIE ELKAAR HET JA-WOORD GEZEGD?